Dit met groot opgewondenheid dat ons julle almal welkom heet, sommiges vir die eerste keer en ander opnuut.  Ons is dankbaar teenoor ons Hemelse Vader vir die voorreg om met julle kinders te werk en ons almal, in die kantoor, onderwysers asook assistente sien daarna uit om hulle vordering en groei deur die jaar dop te hou.

 

Oopsluit-en toelsluit tye:

Graag herinner ons die ouers dat die skool open om 06h45 en sluit om 17h30. Ouers wat laat kom in die middae se rekeninge gaan gedebiteer word met ‘n boete vir elke oortreding.

Die boete is R50 vir elke 5 minute indien ‘n baba/kleuter nie teen die vasgestelde tyd

opgelaai is nie. Die boete sal betaalbaar wees ongeag of u geskakel het om reëlings te tref aangesien die betrokke personeellid oortyd betaal moet word. Sien asseblief die klousule in u kontrak aangaande tye.

 

Klere:

Maak asseblief seker dat u kind se klere, skoene, kouse, ens. gemerk is. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir ongemerkte klere wat wegraak nie. Peuters en kleuters moet asseblief ou, gemaklike klere skool toe aantrek, aangesien hulle baie aktief is en vuil word wanneer hulle buite speel. Smeer asseblief u kleuter met sonblok soggens by die huis. 

 
Verjaarsdae:

Verjaarsdae is baie spesiaal. U is welkom om met u kleuter se juffrou te reël as u wil partytjie hou vir die klas. U kan lekkergoedpakkies of koek bring. Beperk die eetgoed asseblief. Raadpleeg u kleuter se onderwyseres oor geskikte eetgoed.  

 

Ouerbelangstelling:

U moet asseblief vrymoedigheid neem om ‘n afspraak te maak en enige probleme met ons kom bespreek. Moet asseblief nie gedurende skoolure in die klasse steur nie. Sodoende gaan kosbare lestyd verlore en die kinders word daardeur benadeel. Skakel asseblief die kantoor nommer indien u met ‘n onderwyser in verbinding wil tree, onderwysers skakel hulle selfone af gedurende werskure.   

 

Veiligheid van ons kleuters en ouers:

Die veiligheid van ons kleuters is vir ons die hoogste prioriteit. Skriftelike toestemming van die ouer/voog moet aan die onderwyseres of hoof gegee word indien enige ander persooon die kind kom afhaal.

U as ouers moet asseblief ten alle tye versigtig wees as u, u kleuter kom aflaai of oplaai.

Maak asseblief seker dat dit veilig is voordat u uitklim of inklim. Indien u enige verdagte of ongemagtigde persoon in die parkeerarea of oorkant die pad sien, wag todat daar nog ouers is, sodat u nie alleen is nie. Sluit asseblief u motor.

Die voorste hek moet en alle tye toegemaak word, moenie dit ooplaat as u ‘n ander ouersien aankom nie.

Moet onder geen omstandinghede vreemde persone saam met u by die hek inlaat nie.

 

Beleid tov medisyne:

 • Volgens landswette mag geen medikasie by ‘n werksplek of skool toegedien word nie agv dwelm-risiko, en kan ons slegs onder sekere voorwaardes met die toedeling van medikasie van hulp wees.
 • Slegs voorgeskrewe medikasie sal ingeneem word, met ‘n afskrif van die dokter se voorskrif daarby/’n brief van die dokter/’n naam etiket wat deur die apteker opgeplak is en waarop geen verandering met ‘n pen of van enige aard aangebring is nie
 • Medisyne moet duidelik gemerk wees en in die medisyneboek ingerskryf word deur die ouer. Kyk asseblief na ons gesondheidsbeleid.
 • GEEN MEDISYNE MAG IN ‘N KLEUTER SE TAS SKOOL TOE GESTUUR WORD NIE!! Dit is ‘n ernstige oortreding.

 

Ons rekenmeesters, Egnessi Consult,  hanteer die maandelikse rekeninge en het gevra dat ons die volgende onder julle aandag bring:

 • Deposito’s word gehef op elke kind en is terugbetaalbaar wanneer die kind die skool verlaat en ‘n kalendermaand kennis gee. Die graad 00 kinders(Persklas) wat na die groot skool gaan, se deposito’s kan teen hulle Desemberfooie aangewend word en slegs die balans sal dan betaalbaar wees.
 • Indien die deposito nie ten volle betaal kan word nie, kan die nodige reëling met Karien by Egnessi getref word om dit oor 2-5 maande af te betaal.
 • ‘n Boete van R20 per dag sal gehef word op agterstallige rekeninge en op die daaropvolgende maand se rekeningstaat aangebring word.

 

Neem asseblief kennis dat die bankbesonderhede vir Meander Kleuterskool as volg is:

 • FNB
 • Rekening no: 6262 416 4068
 • Tak: Olympus
 • Takkode: 250 655
 • Tjekrekening
 • Gebruik asseblief u kind se van en naam as verwysing.

Read about our General information here